KISVÁRDA VÁROS KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM

Szakmai konzultációs munkacsoport, amelyet a helyi önkormányzat, a kábítószer probléma kezelésének céljából hozott létre.

 

Szervezeti és Működési Szabályzat

 

KISVÁRDA Város és Kistérsége Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési alapelvei.

(58/2011)ÖKT sz. határozatban foglaltak szerint

 

1. A Kisvárdai Kistérség Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (VÁRDAKEF)

 

A Kisvárdai Kistérség Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban: VÁRDAKEF) tevékenységét, tanácsadó és egyeztető munkáját az Országgyűlés által 2000. december 5.-én elfogadott „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentummal összhangban végzi.

A VÁRDAKEF a Kisvárdai Önkormányzat felkérésére kidolgozza a városi és kistérségi drogstratégiát.

A VÁRDAKEF az Önkormányzat mellett működő, jogi személyiséggel nem rendelkező szakmai tanácsadó testület, amely tevékenységével igyekszik összhangot teremteni a drogprobléma visszaszorításában alapvető fontosságú négy terület (közösség és együttműködés, a megelőzés, a gyógyítás és rehabilitáció, kínálatcsökkentés) szervezeteinek és intézményeinek munkájában.

Egységes szakmai és módszertani szemléletmód megvalósítására törekszik, továbbá arra, hogy ésszerűsítse és koordinálja a Kistérségben zajló kábítószer fogyasztás megelőzését szolgáló tevékenységet.

Segít a városi és kistérségi erőforrások mozgósításában; összehangolja a helyi szereplők tevékenységét, javaslatokat tesz, ajánlásokat fogalmaz meg az esetleges párhuzamosságok elkerülése érdekében.

Kiemelt feladata, hogy támogatja az „alulról jövő" kezdeményezéseket, továbbá szakmai ajánlóként koordinálja és elősegíti az országos, illetve nemzetközi pályázatokon való helyi részvételt.

A VÁRDAKEF az általa megbízott civilszervezet útján pályázik, de szakmai előkészítő munkájával hozzájárul a vonatkozó önkormányzati pályázatok kiírásához, továbbá segít azok elbírálásában, a rendelkezésre álló anyagi források elosztásában, rendeltetésszerű felhasználásában.

Tagjai számára szakmai továbbképzéseket szervez.

A VÁRDAKEF tevékenységével, szakmai munkájával kapcsolódik a megyei, a régiós és az országos programokhoz, az NDI által koordinált rendezvényekhez, képzési programjához.

 

2. Tagok

A VÁRDAKEF alapító tagjai az Képviselő-testület… 58./2011.) XI.11) ÖKT sz. határozata alapján a drog probléma kezelésében fontos szerepet játszó különböző állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek.

A VÁRDAKEF tagjai különböző szakmai kompetenciával rendelkező személyek. Feladatuk az általuk képviselt szakterület szakmai szempontjait a lehető legnagyobb áttekintésre törekedve közvetíteni és lehetőség szerint érvényesíteni.

 

A VÁRDAKEF tagság jellegét tekintve önként vállalt társadalmi megbízatás, melyért díjazás nem jár. A tagok azonban feladatvégzéssel összefüggő költségtérítésre jogosultak /pl. napidíj és utazási költség /.

 

A tagok vállalják, hogy a társadalmi megbízatásnak minősülő tagság mellett alkalmanként személyes szakmai munkát is végeznek a deklarált célok megvalósítása érdekében. Ezért munkadíjra jogosultak, amelynek összegéről szerződésben állapodnak meg a megbízóval.

 

A VÁRDAKEF rendelkezésére álló pénzeszközök kezelését Kisvárda Város Önkormányzatának Hivatala - saját belső szabályzatainak megfelelően - végzi.

 

A VÁRDAKEF céljai elérése érdekében szükségesnek tartott feladatokra, a rendelkezésére álló pénzeszközök terhére, szerződések kötését kezdeményezheti. Az adott feladat szakmai teljesítését a KEF mindenkori elnöke a számlára írt „teljesítés rendben, kifizethető – dátum, aláírás” szöveggel igazolja.

 

3. Tisztségviselők

A VÁRDAKEF vezetését a Képviselő-testület által megbízott elnök, szakmai vezető és a munkacsoportok vezetői látják el.

Az elnök feladatai:

 

 • összeköttetést biztosít a Polgármesteri Hivatal, ill. a VÁRDAKEF között
  • összehangolja a városi-kistérségi szereplők tevékenységét, kiszűri a párhuzamosságokat és maximalizálja a szolgáltatók hatékonyságát,
  •  továbbá feladata a VÁRDAKEF-ben belül elősegíteni a konszenzust a különböző szakterületek képviselői között
  • elkészíti a KEF éves költségvetését, továbbá a Képviselő-testület által meghatározott időpontban beszámol a VÁRDAKEF és a saját munkájukról.
  • a KEF működése során elvégzett feladatok szakmai minősítése és teljesítésigazolása
 • megfogalmazza a KEF működési alapelveit
 •  létrehozza a szakbizottságokat
 •  A VÁRDAKEF tagjaival közösen helyzetértékelést végez és feltérképezi a szükséges feladatokat
 •  biztosítja a szakmai információ áramlást
 •  javaslatot tesz az éves programra és az egyes ülések napirendi pontjaira
 •  ajánlatokat fogalmaz meg a helyi és kistérségi közigazgatás számára
 •  segít a városi-kistérségi erőforrások mozgósításában, illetve figyeli a témában megjelenő pályázatokat
 •  a évi kötelező jelentések elkészítése és kapcsolattartás a KEF-ek szakmai koordinációjáért felelős Nemzeti Drogmegelőzési Intézettel
 •  a VÁRDAKEF képviselete a különböző szakmai és társadalmi rendezvényeken és a sajtó nyilvánossága előtt

 

 

 Szakmai vezető:

        - az elnök munkáját segíti, a KEF szakmai-módszertani tevékenységeit koordinálja,

        - szakmai kapcsolatot alakít ki és ápol a drog-stratégiában és cselekvési programban   

 Érintett szervezetek képviselőivel, a drog-prevencióban közreműködő intézmények

Vezetőivel, szakembereivel. Az elnök személyét képviseli annak elfoglaltsága esetén.

 

A szakmai munkacsoportok:

A VÁRDAKEF a következő munkacsoportokban végzi szakmai tevékenységét:

 • Oktatási és nevelési intézmények
 • Szülői munkacsoport
 • Kínálat visszaszorítása (Városi Kapitányság)
 • Civil szervezetek és egyházak
 • Ifjúsági

 

4 Ülések rendje

 

A VÁRDAKEF a konkrét feladatait, éves munkatervét önmaga határozza meg. Ezt követően megalakulnak a szakmai bizottságok.

A VÁRDAKEF tagjai előzetesen meghatározott időpontban, de negyedévente legalább egy alkalommal üléseznek, szükség esetén rendkívüli üléseket iktatva közbe. A bizottságok vezetői napi kapcsolatban állnak egymással

A résztvevők minden ülésen áttekintik az aktuális helyzetet a munkatervben meghatározottakhoz képest, rögzítik a következő ülés tárgyalandó témáit, melyeket a köztes időben felmerülő rendkívüli napirendi pontokkal együtt a szakmai vezető és a titkár rögzít a tagok számára kiküldött meghívóban, nevesítve a napirendi pontok előadóit.

A VÁRDAKEF elnöke a tagok közös szakmai álláspontjuk kialakítását követően megteszi konkrét javaslatait a helyi közigazgatás számára, szakmai véleményével segíti a döntési kompetenciával rendelkező közigazgatási szerveket a kábítószer / kereslet és kínálat/ ügyekkel kapcsolatos álláspontjuk kialakításában.

 

4. 1. Jelentések

A VÁRDAKEF minden évben részletes beszámolót készít az év során elvégzett munkájáról a helyi stratégia megvalósításának tükrében, amit kötelezően elküld a Nemzeti Drogmegelőzési intézetnek, továbbá az Önkormányzat illetékes szakbizottságának, valamint erről beszámol a Képviselő-testületnek.

 

5. Finanszírozás

A KEF elnöke felelős a KEF rendelkezésére álló pénzeszközök felhasználásáért.

A pályázati programokat a KEF valósítja meg, felügyeletét az Önkormányzat illetékes szakbizottsága látja el.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 3
Tegnapi: 5
Heti: 8
Havi: 160
Össz.: 3 693

Látogatottság növelés
Oldal: Szervezeti és működési szabályzat
KISVÁRDA VÁROS KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM - © 2008 - 2018 - vardakef.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »